× Contact Phone:
+46(0)10-1307500
E-mail:
contact@industrilas.com

THESES AND INTERSHIPS FOR STUDENTS

Combining young talents, ideas and new ways of thinking with over 40 years of experience, lessons and skills from the manufacturing industry can only result in one thing: success!  Below, find a list of our current theses and internships at Industrilas for English and Swedish speaking students. We look forward to learning and working with you.

Strategically best geographical position for Industrilas China 
(English speaking)
 

TASK
Evaluate and advise Industrilas on how we should position the company geographically in China, in order to have the best opportunity to grow our business.

This includes travelling to China and for a month collect data that is needed to finalise the task. The work involves both analysing our customer base and supply chain.

NUMBER OF STUDENTS
1 or 2

WHO ARE YOU?
You are a bachelor or master thesis student who really wants to make a difference with your work. And at the same time embark on a great adventure.

OFFER
- A real business case
- An international experience
- Roundtrip plane tickets to China
- Accommodation for one month in Shenzhen, China (dormitory style)​

MORE INFORMATION
Get the full description HERE. If you have questions or want more information, please contact HR Manager Helen Nordvall, helen.nordvall@industrilas.com, 010-130 75 93.

 

To apply, please send us:

 • Your resume
 • A personal message, including a short description of yourself and the thesis/internship you are applying for. You can also send us an unsolicited application for a job – please specify what you are applying for in the subject line
 • A document describing your education and the courses you have studied/are studying

Plan för 5S på zinkgjuteriet
(Svensktalande)
 

UPPGIFT
Genom praktiktjänstgöring eller examensarbete genomföra nulägesanalys och sedan ta fram en plan på hur arbetet med 5S (Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana) skall se ut. Detaljplanen ska innehålla regler för hur rutiner ska följas och hur revisioner ska utföras.

ANTAL PLATSER
2

VEM ÄR DU?
Vi söker innovativa studenter som motiveras av effektiviseringsprojekt. Studier av quality management och lean engineering eller tidigare erfarenhet av 5S är meriterande.

MER INFORMATION
Läs beskrivningen i sin helthet HÄR. Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till HR-chef Helen Nordvall, helen.nordvall@industrilas.com, 010-130 75 93.

 

För att ansöka, var god skicka in:

 • Ditt CV
 • Ett personligt meddelande med en kort beskrivning av dig själv och det examensarbete/praktik du ansöker till. Du kan även skicka in en spontan jobbansökan – vänligen specificera vad du söker i ämnesraden
 • Ett dokument som beskriver din utbildning och de kurser du studerat/studerar

Strategisk drift och underhåll i presshallen
(Svensktalande)
 

UPPGIFT
Genom examensarbete genomföra nulägesanalys och sedan ta fram en strategisk plan för hur underhåll och drift bör bedrivas på avdelningen.

ANTAL PLATSER
2

VEM ÄR DU?
Vi söker innovativa studenter som motiveras av effektiviseringsprojekt som omfattar strategiskt arbete och utveckling av processer.

MER INFORMATION
Läs beskrivningen i sin helhet HÄR. Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till HR-chef Helen Nordvall, helen.nordvall@industrilas.com, 010-130 75 93.

 

För att ansöka, var god skicka in:

 • Ditt CV
 • Ett personligt meddelande med en kort beskrivning av dig själv och det examensarbete/praktik du ansöker till. Du kan även skicka in en spontan jobbansökan – vänligen specificera vad du söker i ämnesraden
 • Ett dokument som beskriver din utbildning och de kurser du studerat/studerar

Blåsbildningar på gjutgods 
(Svensktalande)
 

UPPGIFT
Tillsammans med kvalitetsavdelningen vill vi att du, genom examensarbete, ska driva ett projekt inom zinkgjutning. Projektet ska kartlägga vad defekter från gjutningen kostar Industrilås på årsbasis och i den skrivna rapporten ska ”best practice” med vetenskaplig förankring för zinkgjuteriet ingå. Detta ska även kopplas ihop med lärdomar från experter.

I arbetet kommer du att ha stöd av Industrilås kvalitetschef och hållbarhetsstrateg, som tidigare har drivit två förbättringsprojekt inom zinkgjutning.

ANTAL PLATSER
1

VEM ÄR DU?
Vi söker en innovativ student som brinner för kontinuerlig utveckling och kvalitet. Du ska lätt kunna ta egna initiativ och driva projekt.

MER INFORMATION
Läs beskrivningen i sin helhet HÄR. Har du frågor eller vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till HR-chef Helen Nordvall, helen.nordvall@industrilas.com, 010-130 75 93.

 

För att ansöka, var god skicka in:

 • Ditt CV
 • Ett personligt meddelande med en kort beskrivning av dig själv och det examensarbete/praktik du ansöker till. Du kan även skicka in en spontan jobbansökan – vänligen specificera vad du söker i ämnesraden
 • Ett dokument som beskriver din utbildning och de kurser du studerat/studerar