× Kontakt Telefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

KVALITET OCH MILJÖ

STANDARDER ÄR VIKTIGA

Industrilås vision är att vara den bästa partnern i branschen. För att nå dit måste alla våra processer uppfylla gällande kvalitetsstandarder, miljöbestämmelser och branschkrav. Eller med andra ord: vi måste bygga upp ett förtroende och se till att vi levererar på alla plan. Varje gång.

För att lyckas med det har vi säkerställt att vi följer internationella direktiv och att våra kvalitets- och miljöledningssystem är certifierade enligt gällande standarder. Certifikaten kan du ladda ner här nedan.

IATF 16949

Industrilås kvalitetsledningssystem är certifierat enligt fordonsindustrins egen standard, IATF 16949. Läs mer på IATF:s webbplats (International Automotive Task Force).

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

 

ISO 9001

Industrilås kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Läs mer på ISO:s webbplats (Internationella standardiseringsorganisationen).

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

ISO 14001

Industrilås miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Läs mer på ISO:s webbplats (Internationella standardiseringsorganisationen).

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

REACH-DIREKTIVET

Industrilås följer REACH-direktivet. REACH är ett EU-direktiv och står för ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen). Läs mer på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

ROHS-DIREKTIVET

Industrilås följer ROHS-direktivet. ROHS är ett EU-direktiv och syftar till att begränsa användningen av farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE, Electrical and Electronic Equipment). Läs mer på Europeiska unionens webbplats.

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.