×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

ILAB MECHATRONICS

VÄLKOMMEN TILL FRAMTIDEN

 

Även om mekaniska låslösningar alltid kommer att ha sina applikationer, tillhör framtiden mekatroniska lösningar där mekanik och elektronik kombineras. Mekatroniska låslösningar kan övervakas, man kan erhålla fjärråtkomst och de kan anslutas till molnet. De kan ha knappsatser, RFID-läsare, biometriska läsare och ansiktsigenkänning.

För några år sedan startade vi en särskild avdelning som är dedikerad till mekatroniska lösningar - ILAB Mechatronics. Hittills har vi lanserat flera produkter för både industriella- och hemma-applikationer. Vi ser fram emot det växande antalet mekatroniska lösningar i den nära framtiden.

ILAB Mechatronics är en komplett anläggning med forskning, utveckling, design, prototyper och tester.

VAD VI GÖR

På ILAB Mechatronics sammanförs elektronik och mekanik i en gemensam satsning för att tillämpa molnanslutna låsenheter till nya industrier och växande marknader. Vi tillhandahåller elektroniska åtkomstlösningar för industri-, telekom- och fordonsmarknaderna.

ELEKTRONIKDESIGN

Intern design och prototyptillverkning av elektronik med fokus på elektromekaniska lösningar. Vi hanterar hela livscykeln för elektroniska produkter, från idé till forskning, införande, testning och upprättande av volymproduktion med automatiserad testutrustning.

MEKANISK DESIGN

Mekanisk design och prototyptillverkning med intern CNC-bearbetning och 3D-utskrift. Vi har skickliga mekaniska ingenjörer med årtionden av erfarenhet inom mekanisk och elektromekanisk design. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika säkerhetsstandarder inom elektromekanisk låsdomän.

MOLNPROGRAMVARA / PROGRAMVARA / FIRMWARE

Det finns en stor skillnad mellan firmware, programvara och moln- och databasprogramvara. Vi hanterar programvara genom hela kedjan. Många av våra produkter har både enkla och avancerade multiprocessor SOC-moduler beroende på kundens tillämpning. Vi utvecklar firmware för de enklaste avancerade metall-MCU:erna samt inbäddade styrenheter baserade på RTOS, såsom ARM-kontroller som kör Linux OS.

På molnsidan arbetar vi med AWS som primär plattform för alla molnbaserade backend-system. Vi utvecklar API-lösningar för att få åtkomst till våra molnanslutna enheter. Moln-API:n gör det möjligt för användare att skicka kommandon till enheter, konfigurera deras inställningar och övervaka enhetsstatus. Genom att använda moln-API:n kan kunder enkelt integrera anslutna lås i sin egen åtkomstkontrollösning eller i andra applikationer.

VILKA VI ÄR

Michel Noxfeld – i över 30 år har Michel designat och utvecklat elektroniska, elektromekaniska och firmware-lösningar för några av världens största företag inom sina respektive områden. Före detta chef för flera stora internationella FoU-avdelningar.

Rickard Hansson – har arbetat med lås och beslag under hela sin professionella karriär. Fokusområden har varit maskiner, verktygstillverkning, mekanisk konstruktion och på senare tid har Richard fördjupat sig inom området för inbrottsskydd.

Simon Mölzer – Civilingenjör från Chalmers tekniska högskola som gjorde sin magisteruppsats inom IoT-säkerhet på ILAB Mechatronics. Sedan han kom med i teamet har Simon arbetat med molninfrastruktur, webbprogrammering och utveckling av inbäddade system.

Tomas Pettersson – med en examen i Produktion från Chalmers tekniska högskola blev Tomas expert på att rationalisera, optimera och effektivisera produktionsprocesser. En kompetens han nu tillämpar i utvecklingen av Industrilås mekatroniska lösningar.

VAR VI FINNS

Vi är belägna i Billdal, söder om Göteborg, Sverige. Kontakta oss här.

LANSERADE LÖSNINGAR