×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

Ventilation

PALLA FÖR TRYCKET

När ett ventilationsaggregat ska konstrueras är det mycket att tänka på. Ska det användas i ett kallt eller varmt klimat? Kommer det att utsättas för sol, regn, snö, saltvatten eller sand? Behöver tekniken på insidan kommas åt varje vecka? Finns det några specifika säkerhetsaspekter som måste tas hänsyn till?

HÅLLER TÄTT I ALLA LÄGEN

Den viktigaste egenskapen för en låslösning till ventilationsaggregat är generellt att den kan hålla skåpet ordentligt tätt. Lås, gångjärn, profiler och urtag måste vara utformade så att hela dörren blir helt tät.

En annan viktig aspekt när det gäller att ha en ordentligt tätad enhet är om lufttrycket på insidan är positivt (övertryck) eller negativt (undertryck). Anledningen till det är att ett negativt lufttryck drar dörren inåt medan ett positivt lufttryck trycker den utåt. Detta påverkar lås och tätningsprofiler på väldigt olika sätt.

SÄKERHET ÄR NYCKELN

Lufttrycket på insidan påverkar också hur en dörr uppför sig när den öppnas. Därför måste en låslösning till ett ventilationsaggregat öppnas i två steg. I första steget bör dörren bara öppnas tillräckligt mycket för att neutralisera lufttrycket i enheten. Det gör det fullständigt säkert att öppna dörren helt i andra steget.

När personer kliver in i stora ventilationsaggregat måste de vara säkra på att de alltid kan ta sig ut om en dörr slår igen eller om något skulle hända medan de utför arbete därinne. Därför bör ett invändigt säkerhetshandtag alltid ingå i varje lösning för den här typen av enhet.

UPPFYLLER STANDARDER OCH KRAV

När du väl har bestämt dig för en lösning är det sista steget att kontrollera om den har testats tillräckligt och uppfyller kraven enligt branschstandarder. Industrilås erbjuder endast lösningar som uppfyller alla tillämpliga standarder. Mer information finns på respektive produktsida.

DESIGNA DIN LÖSNING

Industrilas Klima-flex™ är det mest omfattande låssystemet för värme, ventilation och luftkonditionering. Tillsammans med vårt sortiment av tätningsprofiler består produktfamiljen av alla delar som behövs för att få en säker låslösning för isolerade och trycksatta dörrar.

Använd länken nedan om du vill veta mer om Klima-flex och hur du utformar din lösning. Om du är bekant med Klima-flex och vill titta på de specifika delarna kan du gå direkt till produktområdet här.

Hör av dig till oss om du vill diskutera vilka valmöjligheter du har.

Produktexempel