×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

MATERIAL OCH PROCESSER

PÅ RÄTT SÄTT

När vi utformar och tillverkar våra lösningar använder vi många olika material som är tillverkade och behandlade på en mängd olika sätt. Här nedan har vi sammanställt några av de vanligaste materialen och processerna i form av en ordlista.

Tveka inte att höra av dig om du har ytterligare frågor.

SYRAFAST STÅL

Syrafast eller syrabeständigt stål innehåller järn och krom och därtill lite nickel och/eller mangan samt mindre mängder av andra metaller som exempelvis molybden, niob och titan.

Syrafast stål används i miljöer där stålet utsätts för svårare kemiska exponeringar, till exempel i marina miljöer eller när detaljer kommer i kontakt med syror.

Stållegeringen innehåller både krom och nickel och benämns även nickelkromstål.

Om inget annat anges hänvisar klassificeringen syrafast stål till den europeiska standarden EN 1.4404, som motsvarar den amerikanska standarden AISI 316L.

ALUMINIUM

Aluminium anses ofta vara en icke-korroderande metall, men det stämmer inte riktigt. Aluminium korroderar, men mellan pH 4 och pH 9 bildar det en passiv oxidfilm som skyddar materialet. Utanför detta pH-intervall korroderar aluminium snabbt.

Legeringar korroderar snabbare än rent aluminium och den snabbaste korrosionen uppstår när legeringen innehåller koppar. Aluminium kan dock klara svavelsyra, nitrater och ättiksyra tack vare att det bildar antingen en passiv oxidfilm eller acetater som isolerar aluminiumet från det oxiderande ämnet.

Vid kontakt med andra metaller kan korrosion uppstå om miljön är fuktig. Detta gäller till exempel vid kontakt med koppar eller järn.

Kontakt med rostfritt stål är å andra sidan inte skadligt under normala förhållanden.

Bland Industrilås produkter av aluminium finns gångjärn och stånglås.

ANODISERING

Anodisering förvandlar ytskiktet på en metall till en olöslig oxid som ger korrosionsskydd, dekorativa ytor, god vidhäftning för emaljer och andra ytbehandlingar samt vissa elektriska och mekaniska egenskaper.

Aluminium är den vanligaste metallen som används för anodisering, men även magnesium, zink och titan används för detta ändamål. Elektrolytlösningen består av utspädd svavelsyra eller kromsyra.

Biomaster

Ett antimikrobiellt medel som minskar förekomsten av eller dödar mikrober som bakterier och mögel. Skyddet som medlet Biomaster ger garanterar ett snabbt och effektivt antimikrobiellt skydd under produktens aktiva livslängd, håller ytor som många tar i rena och minskar antalet bakterier och risken för korskontaminering. Biomaster är en tillsats till pulverlackering och kan lätt integreras i plast, textil, papper, färg eller beläggningar.

Bonderite NT

Det här är en modern metod för förbehandling av pulverlackerade detaljer.

Metoden bygger på nanoteknik och är en flermetallsprocess anpassad främst för zink, aluminium och stål.

Processen ger ett bättre korrosionsskydd jämfört med till exempel järnfosfatering samt utmärkt vidhäftning för applicering av pulver.

De fyra sköljstegen säkerställer en bättre processtabilitet. Omvänd osmos används för att avjonisera vattnet, vilket innebär en membranteknik som kräver minimal användning av kemikalier.

MÄSSING

Mässing är koppar legerad med zink. Andra legeringsämnen kan också förekomma. Den vanligaste mässingen består dock av 65 % koppar och 35 % zink.

Industrilås använder främst mässing till husmuttrar, cylindrar, nycklar, plåtar och gångjärn.

FÖRKROMNING

Förkromning görs normalt på Industrilås metallprodukter för att få en hård yta och korrosionsskydd.

Metoden kan också användas i dekorativa syften eftersom olika kulörer kan fås beroende på kromatkoncentrationen i badet:

 • metalliskt blank
 • ljusblå
 • gul
 • grön
 • brons
 • svart

Baden innehåller bland annat kromsyra, kromater, cyanider och syror.

KONSTRUKTIONSSTÅL

De utmärkande egenskaperna hos de vanliga konstruktionsstålen är seghet och god respons på svetsning. Materialen har getts förbättrad skärbarhet genom kallbearbetning och/eller blytillsatser.

Industrilås använder S235JR (SS 1312) i exempelvis reglar, om inget annat anges.

S235JR (SS 1312) ger kalldragna platt- och rundstänger en bra ytfinish som är lätt att bearbeta och svetsa fast.

Konstruktionsstål används mest i detaljer med måttliga hållfasthetskrav.

KOPPAR

Koppar kan återvinnas till 100 % utan försämrade egenskaper. Enligt nya data kommer 34 % av de 22 miljoner ton koppar som används varje år i världen från återvunnet material.

Livslängden för olika kopparprodukter varierar kraftigt, från 100 år eller mer i byggnader till endast några få år i elektronisk utrustning. I fuktig luft, i synnerhet i kombination med luftföroreningar, ärgas ytskiktet som först blir brunt och förändras med tiden och får en grön patina. Detta tunna skikt skyddar mot ytterligare korrosion.

Vanliga kopparlegeringar är mässing, brons och silverplåt.

Industrilås använder koppar framför allt i specialbeställda artiklar.

AVGRADNING

Avgradning utförs för att ta fort grader, jämna till kanter, eliminera smidesskal eller förbättra ytkvaliteten på detaljer.

Detaljerna läggs i en roterande trumma eller ett vibrerande kärl och cirkuleras genom maskinen antingen som de är eller med tillsats av slipmedel.

Avgradningsprocessen kan utföras vått (vanligast) eller torrt. Under våttumling används vatten eller olja med tillsatta kemikalier och slipmedel, som till exempel kan bestå av aluminiumoxid, kiselkarbid, stål med mera.

AVFETTNING

Ytbehandlingen är ofta det sista steget i tillverkningsprocessen. Vanligtvis har den föregåtts av någon form av mekanisk bearbetning där olja använts för smörjning eller kylning. Olja kan också användas som korrosionsskydd när detaljerna mellanlagras.

Rengöring av alkaliska och sura delar eller avfettning med ett lösningsmedel (trikloreten) utförs för att avlägsna oljor, fetter med mera från detaljens yta innan det sista steget i ytbehandlingen utförs (se listan ovan).

Av samma skäl används blötning för att avlägsna smidesskal, valshud, rost och andra typer av oxideringsskikt. Blötning görs vanligtvis genom att detaljen sänks ned i en eller flera syror, men även komplexa alkaliska salter och blötningsmassor kan användas. (Även elektrolytblötning kan förekomma.)

DELRIN

Delrin är en tillverkares handelsnamn för polyoximetylen (POM).

Det är en plast som ofta används i stället för detaljer av metall. De främsta egenskaperna är hållfasthet, låg vikt, låg friktion och att den kan användas i temperaturer på upp till 90 °C.

Vissa gångjärnspinnar i Industrilås produktutbud tillverkas av Delrin/POM.

ED-BELÄGGNING

ED-beläggning (elektrolytisk doppbeläggning) är ett alternativ till pulverlackering. Denna beläggning används när de erforderliga toleranserna är mycket exakta.

ED-beläggning är en akryl/uretan-polymer som appliceras katodiskt genom elektrofores. Ytan blir dekorativ och får en relativt hög glans. ED-beläggning kan appliceras på stål, aluminium, pressgjuten zink, varmförzinkat stål, elektrolytiskt förzinkade stålytor med mera.

Metoden gör det möjligt att täcka metallen med ett jämnt fördelat och extremt tunt ytskikt (cirka 20–22 μm) med utmärkt vidhäftning på hela ytan. Det UV-beständiga beläggningsskiktet saknar porer och ger ett utmärkt korrosionsskydd samt hög slitstyrka.

ED-beläggning har klassificerats av Arbetsmiljöverket som en av de miljövänligaste beläggningsmetoderna.

Industrilås erbjuder ED-beläggning som en alternativ ytbehandling för ett antal detaljer i produktutbudet.

EPDM

EPDM-gummi (etylenpropendienmonomer) är en elastomer som kännetecknas av sina många användningsmöjligheter.

EPDM-gummi används av Industrilås till olika typer av lister och tätningar. Det har god beständighet mot vatten och alkalier men inte mot olja, bensin och koncentrerade syror.

FIXERAD TÄTNING (FIPFG)

Som en del av Industrilås produktutveckling innehåller allt fler produkter en insprutad fixerad porös tätning som heter FIPFG (Formed In Place Foam Tätning), även kallad PUR-tätning (polyuretanpackning).

Metoden innebär att en robot applicerar en droppe flytande tätningsmaterial, som består av en tvåkomponentspolyuretan, på detaljen. När tätningen härdar expanderar den och bildar en fixerad flexibel porös tätning som ger en tillförlitlig barriär mot yttre påverkan.

Den fixerade tätningen underlättar vid monteringen, minskar antalet lösa detaljer och ger förbättrad tätning. Polyuretanen finns också i specialversioner som är godkända enligt en viss UL-norm eller standarden VDI 6022.

PLATT TÄTNING

En platt tätning används för att täta mellan till exempel lås och dörr på ett monitorhus för att Industrilås produkter ska uppnå IP65-klassning.

Den platta tätningen tillverkas av en blandning av NBR (nitrilgummi) och SBR (styrenbutadiengummi). Den har god beständighet mot kemikalier och olja.

Tätningen kan också bytas ut mot andra material för att bli godkänd enligt en viss UL-norm eller standarden VDI 6022.

AUTOMATSTÅL

Huvudkravet för den här typen av stål är god skärbarhet. Skärhastigheten måste hållas på en optimalt hög nivå. Flisspånen måste vara korta för att de lätt ska kunna transporteras bort från skärpunkten.

Industrilås använder 11SMnPb30 (SS 1914) i exempelvis stånglås i standardutbudet. 11SMnPb30 (SS 1914) kännetecknas av ett blylegerat automatstål med måttlig hållfasthet. Det har utmärkt skärbarhet och producerar korta flisspån. Det måste bearbetas med hög skärhastighet för bästa resultat.

GF 30

Glasfiberförstärkt polyamid (med 30 % tillsatt glasfiber). Se även ”Polyamidplast (PA)”.

HYGIENAPPLIKATIONER

Detta hänvisar till standarderna ”EN ISO 14159 – Maskinsäkerhet” och ”Hygienkrav vid maskinkonstruktion (ISO 14159: 2002)”; Tysk version; ”EN ISO 14159: 2008”.

En ”hygienisk konstruktion” innebär en rengöringsvänlig eller lättrengjord utformning av delar, komponenter och produktionsutrustning. Under konstruktionsarbetet tar man hänsyn till kraven på att maskinen ska vara lätt att göra ren så att områden undviks där smuts kan ansamlas och utgöra en risk för produkten (till exempel livsmedel).

Dessutom bör produktens utformning underlätta en effektiv och enkel rengöring av delarna, som ofta är gjorda av material som tål desinfektionsmedel och andra metoder för att desinficera maskiner, till exempel med ånga. Hygienisk konstruktion är en viktig aspekt för att säkerställa livsmedelskvaliteten.

Industrilås tillhandahåller lås för maskinhöljen eller -kapslingar som uppfyller kraven enligt ovanstående hygienstandard.

Ett exempel på en sådan produkt är vår kvartsvarvshygienlås av rostfritt stål. Klicka på knappen om du vill ta en titt.

INDUSTRILÅS IP-KLASSIFICERINGAR

IP54 = damm- och spolsäker – detta anses vara standardproblemet.

IP65 = dammtätt och spolsäkert – den högre klassificeringen av inträngningsskydd uppnås genom tätning av till exempel ett låshus med en O-ring och en platt tätning eller en fixerad tätning.

Det bör också nämnas att Industrilås har ytterligare några specialklassificeringar. Mest framstående här är produkter som används i höghygieniska applikationer, till exempel när våra produkter används inom livsmedelsindustrin:

IP69K = dammtät och skyddad mot nära högtryckspoling med varmt vatten

IP-KAPSLINGSKLASSER

Industrilås produktutbud har två huvudsakliga klassificeringar för inträngningsskydd.

Om en produkt är klassificerad att täta enligt IP65 har den antingen testats av ett oberoende laboratorium eller så är produkten så lik i konstruktionen som en annan testad produkt att den säkert kan klassificeras som IP65. Det bör dock noteras att det är hela produkten som är klassificerad för inträngningsskydd, inklusive skåpet eller produkten som detaljen är inbyggd i.

Industrilås kan bara garantera att dess egna produkter uppfyller de angivna IP-standarderna om dessa produkter är inbyggda och används på rätt sätt.

IP-klassificeringen betecknas med två siffror, med följande betydelse:

 • Den första siffran anger graden av skydd vid kontakt och mot inträngande föremål.
 • Den andra siffran anger graden av skydd mot inträngande vatten.

Ju högre siffra, desto bättre skydd.

NEMA-KAPSLINGSKLASSER

I Nordamerika klassificeras inträngningsskydd enligt NEMA:s (National Electrical Manufacturers Association) standarder. Om en produkt från Industrilås är klassificerad att täta enligt NEMA 4 har den antingen testats av ett oberoende laboratorium eller så är produkten så lik i konstruktionen som en annan testad produkt att den säkert kan klassificeras som NEMA 4.

IP65 motsvarar ungefär NEMA 4, men klassificeringarna mellan de två standarderna är inte exakt likadana.

FÖRNICKLING

Denna process används främst på dekorativa ytor och för att uppnå korrosionsskydd men också som underlag för krom-, guld- och silverplätering. Baden består vanligtvis av sulfater, klorider och borsyra (= Watts lösning).

O-ring

O-ringar används ofta för att täta mellan handtag och insats eller hus för att uppnå kapslingsklassificering IP65 i Industrilås produkter.

O-ringarna som används av Industrilås är ofta tillverkade av NBR (nitrilgummi), ett material med god kemikaliebeständighet och mycket god hållfasthet mot olja. Vi kan också leverera produkter med O-ringar tillverkade av andra material än NBR om du behöver en produkt som uppnår UL-godkännande med mera.

PASSIVERING

Det här är en process där ett skyddande skikt uppnås på metaller, framför allt på rostfritt stål och koppar, genom nedsänkning i en sur lösning.

FOSFATERING, en alkalisk process som utförs för att ge korrosionsskydd, en grund för lackbeläggningen, korrosionsskydd under ett skikt och/eller för att få smörjning. Det är främst järn och zink som förses med en fosfatbeläggning.

De vanligaste metoderna för fosfatbeläggning är, beroende på badens innehåll, järn, zink och mangan, och det brukar göras genom sprejning eller nedsänkning.

PLASTFORMSPRUTNING

Formsprutning är en tillverkningsprocess för detaljer av olika termoplaster eller plaster som får flytande form vid hög temperatur. Maskinen består av en sprutenhet och en formlåsningsenhet samt en form som är unik för varje produkt eller verktyg. Sprutenheten matas med granulerad plast genom en tratt som leder till en uppvärmd cylinder. Smälttemperaturen är vanligtvis mellan 175 °C och 300 °C.

Den smälta plasten drivs fram av en skruv som också fungerar som kolv. Den smälta plasten doseras ut och sprutas in i formen stötvis. Formen hålls stängd tills den är fylld med tillräckligt med plast och rätt tryck byggts upp (50–150 MPa). Plasten kyls av, formen öppnas och detaljen tas bort och sedan börjar processen om.

Viktiga faktorer här är den smälta plastens temperatur, trycket i sprutenheten, formens temperatur, avkylningstiden och själva formens dimensioner och utformning.

POLYAMIDPLAST (PA)

Industrilås produkter tillverkas också genom formsprutad polyamid 6.

De huvudsakliga användarna av PA är bilindustrin och tillverkare av hushållsapparater och kontorsutrustning på grund av materialets egenskaper som

 • slitstyrka
 • seghet
 • motståndskraft mot oorganiska föreningar, oljor, fetter, bensin och organiska lösningsmedel
 • möjlighet att steriliseras med ånga
 • låg friktionskoefficient.

Som standard använder Industrilås polyamid 6 (PA6) som är modifierad att uppnå seghet och har en varierande mängd glasfiberförstärkning, vanligtvis 30 % (GF30), för att ytterligare optimera produktens egenskaper.

Industrilås har valt PA6 framförallt för dess höga slagseghet och goda mekaniska egenskaper. Temperaturområdet för användning av detaljer tillverkade av PA6 är −30 °C till +70 °C.

Industrilås formsprutar även detaljer av andra plaster som PC, POM, ABS, PP, PE och PS. Hus, insatser, handtag, nycklar och gångjärn är några exempel på produkter som kan vara tillverkade av PA, även om de också finns i andra material.

PULVERLACKERING

Industrilås eftersträvar att kontrollera så många produktionsprocesser själva som möjligt och har därför skaffat sig egen pulverlackeringskapacitet.

Valet av metod grundas på flera kriterier där produktkvalitet och miljöhänsyn prioriteras. Beredningsmetoden är Bonderite och pulverappliceringen utförs i en kammare med modern applikationsutrustning som laddar pulvret elektrostatiskt.

Det applicerade pulvret är speciellt sammansatt för beläggning av porösa detaljer, som till exempel pressgjutet eller förzinkat stål, där det finns risk för att det bildas blåsor och små hål i ytan under härdningsprocessen.

Industrilås standardpulver innehåller polyester som bindemedel, vilket gör slutprodukterna extra motståndskraftiga mot att blekas i solljus. Efter beläggningen härdas pulvret i 20 minuter i en eluppvärmd ugn. Den främsta fördelen med en elektrisk ugn är bättre processtabilitet och en mindre känslig beläggningsprocess vid exempelvis ljust färgade detaljer.

PVC

Polyvinylklorid (PVC) är en av de vanligaste plasterna. Det är en termoplastisk polymer som består av flera sammanfogade vinylkloridmolekyler och utgör en av basplasterna. Men ett material som bara innehåller polyvinylklorid blir ganska styvt. Därför tillsätts ett mjukningsmedel i polymeren.

Bland Industrilås produkter av PVC finns kantskydd och så kallade bärare av vissa tätningsprofiler.

SILIKON

Silikon är ett samlingsbegrepp för i grunden oorganiska polymerer baserade på kedjor av kisel och syre. Kisel leder inte elektricitet, löser sig inte i vatten och är relativt motståndskraftigt mot påverkan från kemikalier.

Bland Industrilås produkter av silikon finns tätningsprofiler. De lagras separat och leverans sker efter samråd med kunden.

SINTRING AV METALLER

Sintring är en process där fasta partiklar pressas och formas till en massiv materialmassa genom upphettning och/eller tryck utan att materialet når sin smältpunkt. Metallpulvret pressas in i en matris med detaljens form.

Pressningen resulterar i en så kallad grönkropp som innehåller ett stort antal porer. I sintringsprocessen hettas grönkroppen upp så att många av porerna sluts och detaljen får sina slutliga mekaniska egenskaper.

Sintring ger släta ytor. Detaljer med komplexa former kan tillverkas utan att behöva mycket extra bearbetning. Det kan göras med olika material som rostfritt stål med mera.

Exempel på sintrade detaljer som Industrilås använder är bland annat kugghjul och drev.

SOLIDCOMPONENTS

Sedan 2008 har Industrilås använt SolidComponents™. Det en internetlösning med en digital produktkatalog med CAD-stöd och direkt åtkomst till CAD-modeller i 3D av alla produkter i vårt standardprogram som kunder kan använda.

Systemet stöder alla större CAD-system. För att ladda ner CAD-data klickar du bara på artikelnumret och väljer din CAD-plattform så skapas filen direkt. Via en produktkonfigurator kan du också skapa egna CAD-modeller.

SolidComponents™ används för närvarande av konstruktörer i över 140 länder, vilka tillsammans genererar miljontals olika CAD-modeller varje år.

Följande format stöds i 3D och 2D:

 • SolidWorks Pro/E
 • Sat
 • Step
 • Parasolid
 • Iges
 • Dxf
 • Dwg
 • SOLIDWORKS

På Industrilås använder vi SolidWorks 3D CAD-system. På denna plattform har vi utvecklat lösningar för krävande lås-, gångjärns- och tätningsapplikationer i över 20 år. Vår konstruktionsavdelning arbetar med de senaste utvecklings- och simuleringsverktygen, till exempel när vi konstruerar gångjärn med flera axlar.

Alla våra kombinerade resurser finns till ditt förfogande då vi hjälper dig att utveckla produkter som uppfyller dina behov på bästa sätt.

ROSTFRITT STÅL

Vissa krävande miljöer kräver ett hållfastare material.

Korrosionsbeständigheten hos rostfritt stål kommer av att stålet har legerats med krom. När kromhalten överstiger cirka 10,5 % bildas en tunn film på stålet som passivt skyddar det underliggande stålet mot fortsatt oxidering, det vill säga rost. Vid skador på ytan av stålet återbildas toppskiktet av skyddande kromoxid väldigt snabbt.

Industrilås har ett brett sortiment av rostfria versioner av lås, handtag och gångjärn. Om inget annat anges hänvisar klassificeringen rostfritt stål till den europeiska standarden EN 1.4301, som motsvarar den amerikanska standarden AISI 304.

V-0

Polyamiden som används av Industrilås (PA6) är förstärkt med glasfiber för ökad seghet. Mängden glasfibrer varierar men är vanligtvis 30 % (GF30).

Polyamiden kan också modifieras för att uppfylla standarden V-0 i enlighet med UL 94 (antändlighet: flamman självsläckande inom 10 sekunder). Industrilås använder PA6 framförallt för den höga slaghållfastheten och de goda mekaniska egenskaperna.

Se även ”Polyamidplast (PA)”.

VDI 6022 DEL 1 (2006-04)

VDI 6022 är ett tyskt direktiv som gäller alla luftkonditioneringssystem och de rum eller gemensamma områden i rum som är avsedda för människor att vistas i mer än 30 dagar per år eller regelbundet mer än två timmar per dag.

Det gäller all utrustning och alla apparater och deras centraliserade och decentraliserade komponenter (även ventilationsaggregat som till exempel kyltorn, som påverkar tilluften). Direktivet gäller även frånluftsventilationsutrustning i situationer då användning av värmeväxlare och liknande kan påverka tilluften.

Industrilås levererar produkter som inspektionsfönster till ventilationsaggregat (ventilationsaggregat) tillverkade av material som har bevisad erforderlig mikrobiell inaktivitet enligt VDI 6022. Se artikelnummer 5-255.

ZINK (ZAMAK 5, Z 410)

Bland Industrilås produkter tillverkade av zink finns pressgjutna detaljer.

Den legering som används är en blandning av zink, aluminium, magnesium och koppar. Industrilås använder legeringen ”Zamak 5” på grund av dess överlägsna egenskaper när det gäller gjutbarhet och ytfinish.

Hus, insatser, handtag, nycklar och gångjärn är några exempel på lämpliga pressgjutna produkter, även om de också finns i andra material.

I vissa krävande miljöer är zink inte en metall som rekommenderas, till exempel i marina miljöer, i exteriöra fordonskomponenter och i situationer där det finns risk för kraftigt mekaniskt slitage.

ZINKPRESSGJUTNING

Pressgjutning är en tillverkningsprocess som innebär att het smält metall pressas in i en matris tillverkad av ett verktyg, vilket i sin tur kan ha varierande grad av konstruktionsdetaljer.

När metallen har stelnat under tryck matas den färdiga detaljen ut från matrisen. Efter vibrationsavgradning och torkning är den klar att ytbehandlas.

Den främsta fördelen med formgjutning är att det går att hålla sig inom exakta dimensionskrav, gjuta snirkliga detaljer med god hållfasthet och korrosionsbeständighet och få en fin ytfinish.

FÖRZINKNING

Den här processen är den vanligaste metallpläteringsmetoden som förser detaljer av stål med korrosionsskydd. Pläteringsbadet består av cyanider i alkaliska vätskor.