×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

INNOVATION LEDER VÄGEN

LÅSER UPP FRAMTIDEN – VARJE DAG

På Industrilås är vår uppgift att se till att vi levererar lås, gångjärn, handtag, tätningslister och tillbehör som i första hand uppfyller behoven och kraven hos våra kunder. Men vi gillar inte att bara leverera det absoluta minimumet. Vi vill ta vår bransch till nya nivåer.

Vi kommer att göra detta genom att uppfinna, designa och tillverka lösningar som kombinerar bästa funktionalitet, kvalitet och livslängd - med fokus på hållbarhet och användarupplevelse. På detta sätt vet våra kunder att när de integrerar en Industrilås-lösning i sin egen produkt, kommer de att förbättra dess värde och livslängd.

För att vara föregångare i branschen räcker det inte att bara följa internationella standarder och lagar om hållbarhet. Vi måste förbättra varje del av vår verksamhet, från råmaterial och produktionsprocesser till energiförsörjning och transport.

I över 40 år har Industrilås utmanat traditioner och utforskat nya idéer. Samma tillvägagångssätt kommer att leda oss till att hitta hållbara lösningar som kommer att förändra hur människor ser på vår bransch. Lösningar som kommer att gynna oss, våra kunder och världen.

Ett steg i taget, varje dag, mot en mer hållbar framtid.

INDUSTRILÅS HÅLLBARHETSMÅL

 • Öka andelen förnybar energi och minska energiförbrukningen per timme
 • Minska den totala mängden avfall från tillverkningen
 • Beräkna miljöprestandan för väsentliga produkter
 • Vid 2025 ska 80% av företagets fordon vara el-/hybridmodeller
 • Utveckla en förebyggande riskkultur för en säker arbetsmiljö
 • Främja hälsosamma arbetsförhållanden i hela ledet av leverantörskedjor
 • Begränsa korruption genom att öka riskbedömningar i leverantörskedjor
 • Kontinuerligt förbättra vårt arbete för jämlikhet

PÅGÅENDE AKTIVITETER

 • Initiera beräkningar av klimatpåverkan
 • Utveckla en leverantörskod för uppförandekod
 • Kartlägga åtgärder för energieffektivitet i produktionen
 • Minska användningen av råmaterial i specifika produkter
 • Forska om alternativa råmaterial för produkter

FN:S MÅL, TILLÄMPLIGA FÖR INDUSTRILÅS

 • 5 - Jämställdhet
 • 8 - Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt
 • 12 - Hållbar konsumtion och produktion
 • 13 - Klimatåtgärder
 • 16 - Fred, rättvisa och starka institutioner
 • 17 - Partnerskap för målen

HÅLLBARHETSPOLICY*

Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina egna behov.

MILJÖ

Vi är medvetna om vårt ansvar gentemot människor och naturen, och vi vill minimera effekten av våra handlingar på miljön. Vi strävar efter att minska förbrukningen av naturresurser, minska produktion och processavfall och öka vår andel förnybar energi.

SOCIALT

Alla människor är jämlika och har samma värde och rättigheter. Industrilås har en absolut nolltolerans mot alla former av diskriminering, och vi arbetar kontinuerligt för att minska förekomsten av ojämlikhet och diskriminering i vår organisation och globalt.

EKONOMISK

Industrilås ska skapa förutsättningar för att säkerställa långsiktig hållbar utveckling, välfärd för företaget och värde för våra kunder. Vi följer lokala och globala lagar och standarder och har en nolltolerans mot beteenden som strider mot god affärsetik.
 

*Detta är ett utdrag från vår Hållbarhetspolicy. Den fullständiga versionen finns tillgänglig här.

 

ANSVARIG KONSUMTION OCH PRODUKTION

På Industrilås producerar vi lösningar från grunden. Vi har total kontroll över produktionskedjan, från design och tillverkning till slutliga ytbehandlingar och montering. Det ger oss möjligheter att vara innovativa och anpassa i varje del av tillverkningsprocessen, vilket inkluderar:

 • Design- och konstruktionsavdelning
 • Mekatronisk forskning och utveckling
 • Kvalitetsavdelning
 • Verktygsavdelning
 • Svarvning
 • Zinkgjuteri
 • Formsprutning och PUR-pack
 • Stansning och bockning
 • Borrning och gängning
 • Pulverlackering
 • Montering
 • Lager

Bild: Vi bygger för närvarande en ny fabrik i Nässjö, Sverige. Hållbarhet är en av de högsta prioriteringarna för detta projekt.

TRANSPORT OCH ÅTERVINNING

Industrilås har för närvarande tre tillverkningsanläggningar strategiskt placerade på tre kontinenter. Detta innebär kortare leverantörskedjor eftersom vi är närmare både våra leverantörer och kunder, samt bättre stabilitet i produktflöden och lägre utsläpp från transport. Våra leverantörskedjor utvärderas kontinuerligt baserat på kvalitet, pålitlighet, hastighet och kostnad.

Även om allt vårt förpackningsmaterial redan är återanvändbart eller återvinningsbart, har Industrilås inlett ett projekt för att ytterligare minska materialanvändningen genom att optimera förpackningens volym.

Avfallsmaterial från tillverkningen återanvänds i möjligaste mån. Detta minskar mängden material vi behöver köpa in.

LEVERANTÖRSKEDJA

Vi strävar alltid efter att etablera långsiktiga relationer med våra leverantörer. Det ger oss möjlighet att utveckla hållbara leverantörskedjor med säkert och stabilt flöde av produkter och tjänster. Framför allt kontrakterar vi leverantörer som är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Leverantörer måste följa direktiven RoHS 2, RoHS 3 och REACH samt standarder för konfliktmineraler.

KORRUPTION OCH OETISKT BETEENDE

Industrilås är medvetna om riskerna med korruption och oetiska affärsaktioner. För att minska dessa risker har Industrilås en uppförandekod som alla anställda måste följa, samt en visselblåsarpolicy och ett system för klagomålshantering. Processer för att hantera oetiskt beteende finns på plats.

STANDARDER ÄR VIKTIGA

Industrilås vision är att vara en nyckelpartner för en hållbar framtid. För att uppnå detta måste alla våra processer uppfylla kvalitetsstandarder, hållbarhetsregler och branschkrav. Med andra ord måste vi se till att vi levererar på alla sätt. Varje gång. Nu och i framtiden.

Vi följer internationella direktiv och våra kvalitets- och miljöledningssystem, liksom våra produkter, är certifierade enligt relevanta standarder.

Läs om våra certifieringar här.

Bild: År 2021 belönades Industrilås med ett mångfaldspris av Nässjö kommun för vårt långsiktiga engagemang för personer med olika funktionsnedsättningar.

OMSORG FÖR MEDMÄNNISKOR

Jämlikhet och mångfald är av yttersta vikt för Industrilås, och vi tror att alla människor har samma värde och lika rättigheter. Vi tror att alla kan bidra och förtjänar ett meningsfullt liv.

År 1997 bildade Industrilås och Nässjö kommun Industrigruppen som en avdelning inom Industrilås. Projektet syftar till att erbjuda meningsfullt arbete till personer som har svårt att komma in på den vanliga arbetsmarknaden. Gruppens uppgift är att sortera, packa och montera produkter som Industrilås tillverkar. Flera av gruppens medlemmar har arbetat på Industrilås i många år, vissa sedan samarbetets början 1997.

— Vi älskar att vara en del av att skapa meningsfulla vardagsliv för de underbara människorna i gruppen och är glada att de trivs här, gillar sitt jobb och väljer att stanna hos oss. De utför faktiskt produktionsarbete som stärker Industrilås. Vi är mycket stolta över deras arbete, säger Fredrik Mölzer, vd Industrilås.