×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

ANSVARSFRISKRIVNING

ANSVARSFRISKRIVNING

 

© Copyright 2021 Industrilås

Med ensamrätt. Alla texter, hänvisningar, bilder och andra illustrationer på vår webbplats skyddas av upphovsrättslagstiftning och andra immaterialrättsliga lagar.

Alla data på denna webbplats uppfyller syftet att representera Industrilås och deras produkter och tjänster. Dock lämnas inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende informationens fullständighet eller riktighet på denna webbplats.

Användaren av denna webbplats accepterar att all användning av webbplatsen och data på webbplatsen sker på egen risk. Varken Industrilås eller andra parter som är delaktiga i utformningen, skapandet eller överföringen av webbplatsen kan hållas ansvariga för skador eller överträdelser som uppstår till följd av åtkomst eller nekad åtkomst till eller användning eller nekad användning av webbplatsen eller av att du agerar utifrån informationen på webbplatsen.

Denna webbplats innehåller länkar eller korshänvisningar till tredjepartswebbplatser. Länkarna till tredjepartswebbplatser betyder inte att Industrilås accepterar innehållet på dessa webbplatser. Industrilås ansvarar inte för sådana webbplatsers tillgänglighet eller innehåll och kan inte hållas ansvariga för skador eller överträdelser som uppstår till följd av användningen av sådant innehåll – oavsett vilken typ av användning det rör sig om. Länkarna till andra webbplatser tillhandahålls enbart för att underlätta för användaren av denna webbplats och användaren besöker dessa webbplatser helt på egen risk.