×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

Livsmedel och läkemedel

RENT OCH HYGIENISKT

Livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin skiljer sig på många sätt. Men de har ändå en viktig aspekt gemensam – de har strikta krav när det gäller hygien och renrum.

ALLA KOMPONENTER SPELAR ROLL

När det gäller hygien handlar det inte bara om att använda material som inte avger några partiklar och förorenar luften. Det är minst lika viktigt att material och lösningar kan hållas rena på föreskrivet sätt och att de tål att behandlas med desinfektionsmedel om och om igen utan att funktionen försämras. En annan viktig sak att tänka på är att materialet som används inte utgör en naturlig grogrund för mikroorganismer eller mögel.

GARANTERAR PERSONLIG ÅTKOMST

Inom både livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin finns det områden och skåp som är viktigare att skydda än andra. Till exempel har apotek särskilda skåp där de förvarar receptbelagda läkemedel. För att säkerställa att dessa skåp inte är åtkomliga för alla kan de förses med olika typer av säkerhetslösningar, som t.ex. kodlås eller RFID. På så sätt kan bara personer med tillstånd komma åt dem.

UPPFYLLER STANDARDER OCH KRAV

Industrilås har levererat låslösningar och profiler till livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin i många år. Vi erbjuder bara lösningar som har testats grundligt och uppfyller hygienkraven enligt tillämpliga standarder. Mer information finns på respektive produktsida.

DESIGNA DIN LÖSNING

Behoven i de här branscherna är ofta väldigt specifika och kan kräva särskilda lösningar. Därför vill vi gärna veta mer om just dina behov och krav. Om du kontaktar oss kan vi gemensamt komma fram till den lämpligaste lösningen för dig.

Om du vet vad du behöver kan du gå till huvudproduktsidan direkt och hitta lämpliga lösningar där.

Produktexempel