×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

INBROTTSSKYDD 1627

Komplett paket för RC2 eller RC3

UNIK PATENTSÖKT LÖSNING

En huvudprioritet när du väljer ytterdörr till ditt hem är säkerheten. Tyvärr innebär kombinationen av dörr och lås inte alltid att dörren blir automatiskt säker. För även om du monterar en godkänd låsenhet i en säkerhetsklassad dörr kan det vara så att helheten inte alls uppnår samma RC-klassning.

Inbrottsskydd 1627 är en robust lösning som löser detta problem och motverkar att dörren kan brytas upp. Inbrottsskydd 1627 monteras i dörr och karm, påverkar inte valet av övrig beslagning, uppfyller internationella standarder och hjälper er att certifiera er dörr enligt SS EN 1627: RC2 och RC3.

Inbrottsskydd 1627 är en unik säkerhetsprodukt som är patentsökt hos Europeiska patentverket.

INBROTTSSKYDD 1627 RC2 och RC3

Inbrottsklassade dörrar klassas enligt den europeiska standarden EN 1627. En RC2-klassad dörr ska stå emot inbrottsförsök i minst 15 minuter, varav 3 minuter aktivt angrepp per låssida med kraftig skruvmejsel eller liknande brytverktyg. Och för att uppfylla RC3-klassning ska dörren stå emot inbrottsförsök i minst 20 minuter, varav 5 minuter aktivt angrepp per låssida med kofot eller liknande brytverktyg.

Inbrottsskydd 1627 är ett paket av beslag och gångjärn som gör att din dörr kan certifieras enligt standarden. Om du vill använda egna gångjärn kan paketet enkelt anpassas så det passar dig. Med bibehållen säkerhetsklassning.

FUNGERAR MED ALLA LÅSLÖSNINGAR

Inbrottsskydd 1627 är ett helt fristående beslag, vilket gör att det fungerar tillsammans med de flesta typer av handtag och lås. Det ger din kund stor frihet att välja övrig beslagning. Med installerat Inbrottsskydd 1627 RC3 uppfylls ändå rätt säkerhetsklassning.

INSTALLERAS I BEFINTLIG KARM

Inbrottsskydd 1627 installeras i befintligt utrymme mellan karm och dörr, och påverkar därigenom inte karmens yttermått.

INGET KALLRAS

Inbrottsskydd 1627 orsakar ingen kondens eller kallras mellan karm och vägg.

LÄGRE KOSTNADER

Inbrottsskydd 1627 är enkelt, snabbt och billigt att installera vid tillverkningen av dörr och karm.

TEST AV ER DÖRR OCH KARM

Industrilås kan erbjuda bryttester enligt SS-EN 1627. I vårt laboratorium kan vi genomföra tester för RC2 och RC3. Dessa dokumenteras med data, bild och film. Rapport lämnas efter genomfört uppdrag.

RC2 ARTIKLAR OCH ANTAL

 

 • Säkerhetsbeslag låssida: 1
 • Säkerhetsgångjärn: 3
 • Svampkolv låssida: 1
 • Svampkolv gångjärnssida: 2
 • Karmhylsa: 6
 • Gänghylsa med skruv M6-M12: 4

RC3 ARTIKLAR OCH ANTAL

 

 • Säkerhetsbeslag låssida: 3
 • Säkerhetsgångjärn eller bakkantssäkring: 3
 • Svampkolv låssida: 3
 • Svampkolv gångjärnssida: 3
 • Karmhylsa säkerhetsgångjärn/bakkantssäkring: 13/16
 • Gänghylsa med skruv M6-M12 säkerhetsgångjärn/bakkantssäkring: 13/16