×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

EGEN TILLVERKNING

På Industrilås utförs varje steg i produktionskedjan internt, från design och gjutning av metall till de sista slutdetaljerna. För närvarande har vi produktionsanläggningar på tre kontinenter: Europa, Centralamerika och Asien.

  • Sverige är den största anläggningen och producerar produkter som levereras över hela världen
  • Mexiko producerar produkter för Nord-, Central- och Sydamerika
  • Sri Lanka producerar främst produkter för Asien
  • Vi har även monteringsverksamhet i Kina och Tyskland

Under 2022 utökade vi produktionsanläggningen i Mexiko och under 2023 flyttar vi in i vår helt nya fabrik i Nässjö, Sverige. När anläggningen är fullt utbyggd kommer vår produktionsyta fördubblas.

Eftersom vi gör allt internt kan våra kunder vara trygga med att vi levererar vad vi lovar. Det ger även kunderna en direkt och praktisk koppling till utvecklingen av deras lösningar. Läs om våra avdelningar i Nässjö, Sverige nedan.

Generella avdelningar

Design och konstruktions-avdelning

Produktionskedjans första steg är att designa och konstruera en produkt eller lösning. Vårt team designar både standard och specialtillverkade lösningar med kundens behov i åtanke. När en design är fastställd och godkänd börjar konstruktionen. 

Kvalitetsavdelning

En ny konstruktion måste alltid testas noggrant för att säkerställa att den möter de rätta kraven. Typisk kvalitetstestning inkluderar vattentester, dammtester, skydd mot elementen och cykeltester. Ett gemensamt mål för alla produkter är att de är enkla att installera, enkla att manövrera och håller en hög kvalitet. 

Verktygsavdelningen

Verktygsavdelningen koordinerar, tillverkar och underhåller verktygen som behövs för vår tillverkning. På en årlig basis behöver nya verktyg processas och initieras och det nuvarande lagret måste underhållas. När den här processen är klar är verktygen redo att distribueras ut på de olika tillverkningsavdelningarna.  

MEKATRONISK FORSKNING & UTVECKLING

För några år sedan inrättade Industrilås en särskild avdelning dedikerad åt mekatroniska lösningar. Inom avdelningen bedriver vi forskning, utveckling, design, prototypframställning och tester. Mekatroniska åtkomstlösningar kan övervakas, nås på distans och anslutas till molnet.

Tillverkningsavdelningar

Svarvning

Den första tillverkningsavdelningen är svarveriet där råmaterial så som stål, rostfritt stål, mässing, aluminium och plast processas och förhandlas till muttrar, skruvar och andra delar som behövs till produkterna. Svarveriet har både automatiska och CNC automatiska maskiner.  

Zinkgjutning

Över 700 ton zink processas här varje år. Processerna är automatiska och semi-automatiska och vi jobbar med zinkgjutningsmaskiner, robotar, puts- och blästringsmaskiner och en ultraljuds tvättmaskin. 

Formsprutning och PUR-packning

På den här avdelningen finns de flesta av våra robotassistenter. Processerna är automatiska med formsprutningsmaskiner. PUR-packning är processen som ser till att produkterna och lösningarna blir vattentäta.

Stansning och Bockning

Stansning och Bockning är en av våra mest hektiska och verktygskrävande avdelningar med manuella, automatiska och semi-automatiska processer. Vi jobbar med en excentre pressmaskin, nitningsmaskin och stångtillverkning. 

Borrning och Gängning

En del av våra produkter behöver efterbehandling med antingen borrning eller gängning. Vi har specialtillverkade maskiner som är programmerade att gänga detaljer och sätter då den slutgiltiga touchen på produkterna. Borr och gäng görs med automatiska och semi-automatiska processor och avdelningen har svarverimaskiner, pelarborrmaskiner och manuella fräsar.  

Pulverlackering

På den här avdelningen går produkterna genom en femstegsprocess med polyester och epoxy-pulver. Vi kan även erbjuda våra kunder tillägget Biomaster mixat i pulverlackeringen. Biomaster är ett antimikrobiellt skydd som minskar bakterier och risken för korskontaminering på produkterna. 

Montering

Den sista tillverkningsavdelningen är monteringen. Här sätts produkterna ihop, både med manuella och semi-manuella processer och packas sedan ihop snyggt. 

Lager

Det sista steget i hela tillverkningsprocessen är också den första: lagret där artiklar kommer och går. När monteringen är klar packas kartongerna på pallar och organiseras efter datum, kund och land. Våra produkter är nu redo att lämna våra faciliteter och nå våra kunder.