×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

STANDARDER OCH CERTIFIERINGAR

STANDARDER ÄR VIKTIGA

För att bli betraktade som den mest pålitliga partnern i branschen, år efter år, måste vi leverera det vi lovar. För att säkerställa kontinuitet måste våra processer uppfylla kvalitetsstandarder, hållbarhetsregler och branschkrav.

Industrilås har en AAA-rating, vi följer REACH- och RoHS-direktiven, och våra kvalitetsledningssystem är certifierade enligt IATF 16949, ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringar kan laddas ned nedan.

IATF 16949

Industrilås kvalitetsledningssystem är certifierat enligt fordonsindustrins egen standard, IATF 16949. Läs mer på IATF:s webbplats (International Automotive Task Force).

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

 

ISO 9001

Industrilås kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001. Läs mer på ISO:s webbplats (Internationella standardiseringsorganisationen).

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

ISO 14001

Industrilås miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001. Läs mer på ISO:s webbplats (Internationella standardiseringsorganisationen).

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

REACH-DIREKTIVET

Industrilås följer REACH-direktivet. REACH är ett EU-direktiv och står för ”Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” (registrering, utvärdering, tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen). Läs mer på Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats.

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.

ROHS-DIREKTIVET

Industrilås följer ROHS-direktivet. ROHS är ett EU-direktiv och syftar till att begränsa användningen av farliga ämnena i elektrisk och elektronisk utrustning (EEE, Electrical and Electronic Equipment). Läs mer på Europeiska unionens webbplats.

Ladda ner vårt certifikat genom att klicka på bilden.