×KontaktTelefon:
+46(0)10-1307500
E-post:
contact@industrilas.com

Kraftproduktion och kraftförsörjning

FÖRSÖRJNING OCH UTVECKLING

Infrastrukturen som ser till att vi har ett kontinuerligt flöde av elektricitet är helt avgörande för vårt samhälle i dag. Störningar kan få mycket allvarliga konsekvenser. När det gäller låslösningar är det därför oerhört viktigt att de lever upp till branschens krav.

TRYGGT OCH SÄKERT

Naturligtvis kan kraven för en transformatorstation utomhus, ett ställverksskåp och en kapsling till en dieselgenerator se olika ut. Men huvudsyftet med låslösningarna är fortfarande detsamma. De ska kunna säkerställa säkerheten, garantera enhetens funktion och stå emot väderförhållanden som regn, snö, hetta, köld och åska.

När det gäller säkerhet handlar det inte bara om att ha ett lås som skyddar människor mot de spänningsförande delarna inuti. Det handlar lika mycket om driftsäkerhet – som att alltid använda jordade handtag när det är tillämpligt.

MED RÄTT GÅNGJÄRN GÅR ALLT SMIDIGARE

En viktig aspekt för en tätad och lättanvänd kapsling är att lösningen har rätt gångjärn. Till exempel behöver en liten och lätt dörr som bara måste öppnas 90° en viss typ av gångjärn, medan en stor och tung dörr som måste öppnas 150° behöver något helt annat.

UPPFYLLER STANDARDER OCH KRAV

När du väl har bestämt dig för en lösning är det sista steget att kontrollera om den har testats tillräckligt och uppfyller alla krav enligt branschstandarder. Industrilås erbjuder endast låslösningar som uppfyller alla tillämpliga standarder. Mer information finns på respektive produktsida.

DESIGNA DIN LÖSNING

Områden där kraft produceras och distribueras kan i stort sett omfatta alla typer av apparatskåp och kapslingar. Därför är det svårt för oss att säga exakt vilket system eller vilken produkt du behöver. Hör gärna av dig till oss så kan vi diskutera vidare för att hitta en lösning som passar dina behov.

Om du vet vad du behöver kan du gå till huvudproduktsidan direkt och hitta lämpliga lösningar där.

Produktexempel